Blog


PUPIKO KNJIGOVODSTVO nudi novu uslugu

Objavljeno: 09.07.2015. | Blog

PUPIKO KNJIGOVODSTVO nudi novu uslugu svima koji nemaju adekvatnu lokaciju za sjedište trgovačkog društva na području Primorsko-goranske županije i grada Rijeke. Nudimo mogućnost da njihovo sjedište bude u sklopu našeg poslovnog prostora. Poslovni prostor se nalazi u strogom centru grada... Saznaj više

REINVESTIRATI DOBIT ILI NE?

Objavljeno: 19.06.2015. | Blog

Ukoliko se dobit za 2014. godinu reinvestira do sada je navedeno trebalo prijaviti u Prijavi poreza na dobitak za 2014. godinu. Još je neophodno mišljenje revizora i to sve provesti na Trgovačkom sudu (o tome sam pisao u prošlim blogovima). Što će se dogoditi i koje... Saznaj više

REINVESTIRANJE DOBITI

Objavljeno: 21.04.2015. | Blog

U ovom blogu nastavljam pisati o reinvestiranju dobiti u trgovačkim društvima. Dakle da bi se na Trgovačkom sudu i u poslovnim knjigama poduzetnika provelo reinvestiranje dobiti neophodna je revizija godišnjih financijskih izvješća za proteklu (2014. godinu). Revizorsko izvješće mora biti... Saznaj više


HRVATSKA UKIDA PDV!!!!

Objavljeno: 01.04.2015. | Blog

Današnji dan, ali samo današnji dan Republika Hrvatska ulazi u anale svjetske ekonomije svojom odlukom da se ukida porez na dodanu vrijednost. U najvećoj tajnosti držan je prijedlog zakona kojim se od danas ukida porez na dodanu vrijednost. Upravo sada se na Saboru raspravlja o tom prijedlogu i... Saznaj više

OSTVARITI DOBIT, A NE PLATITI POREZ NA NJU

Objavljeno: 31.03.2015. | Blog

Danas (31. ožujka 2015. godine) zadnji je dan za predaju financijskih izvješća FINI, a kako ta izvješća moraju biti istovjetna onima koja se predaju do kraja travnja Poreznoj upravi, to praktično znači da je danas zadnji dan za izradu financijskih izvješća za 2014. godinu. Moguće je da... Saznaj više

DA LI DOTIČEMO DNO KRIZE?

Objavljeno: 25.02.2015. | Blog

Da li možemo reći da gospodarska kriza koja nas "trese" već 6 godina pomalo popušta i da se vidi svjetlo na kraju tunela? Mislim da možemo. Da li je danas dno krize ili je bilo jučer ili će biti sutra nije niti bitno, glavno je da je to tu negdje. Osobno smatram da više nebi... Saznaj više


KAKVA JE BILA STARA, A KAKVA ĆE BITI NOVA?

Objavljeno: 14.01.2015. | Blog

Kao nepisano pravilo na prijelazu dviju godina ljudi analiziraju kakva je bila stara godina i nastoje pretpostaviti kakva će biti nova godina. Uz naravno želje za puno zdravlja, veselja, novca i sl. U staroj ostavljamo sve loše i nadamo se da će u novoj biti sve bolje. A da li će to biti tako... Saznaj više

UKINUT PDV-K

Objavljeno: 15.12.2014. | Blog

Kako sam u nekoliko prošlih blogova pisao usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je objavljen u Narodnim novinama broj143. od 3. prosinca 2014. godine. Izmjenama članka 85. stavaka 7. i 8. navedenog Zakona propisano je da se ukida obveza podnošenja... Saznaj više

PDV NA GRAĐEVINE

Objavljeno: 04.12.2014. | Blog

Konačno je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost a o čijem donošenju pišem u nekoliko zadnjih blogova.Objavljen je u Narodnim novinama broj 143. od 03. prosinca 2014. godine. Navedeni Zakon je, između ostaloga, propisao i oporezivanje PDV-om dijela... Saznaj više