Blog

U ovoj rubrici možete naći osvrte našega direktora Davora Vlahova na trenutnu poreznu i ostalu problematiku s kojom se poduzetnici redovito susreću.

Pristup navedenim člancima u potpunosti je besplatan, a svrha im je da naše komitente, kao i sve druge zainteresirane, redovito obavještavaju o bitnim promjenama zakona koji se tiču svih nas te pomažu poduzetnicima da se poduzetnička kultura i razina znanja o njoj poveća.

Pročitali ste naš oglas i tekst Vam se svidio? Prepoznali ste svoje nedoumice? Bit će nam drago da nam se javite, napišite na mail riječ-dvije. I ako Vam se ne svidi - pišite nam slobodno. Svaka pohvala će nam goditi i dati još više podstreka da nastavimo s pisanjem, a svaka kritika i sugestija bit će uzete u obzir da bi rezultirale kvalitetnijim radom.
IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST (I DIO)

Objavljeno: 07.02.2017. | Blog

Od 1. siječnja ove godine došlo je do promjena u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Promjena je više, a najznačajnija (ili barem najeksponiranija) je povećanje stope PDV-a s 13% na 25% na pružanje ugostiteljskih usluga. Oko ove promjene krajem prošle godine bilo je značajnih prijepora... Saznaj više

IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT (3. DIO)

Objavljeno: 27.01.2017. | Blog

Od ove godine porezno nepriznatim troškom smatra se 50% troškova reprezentacije (do sada bilo 70%). To je još jedna od pogodnosti koju je zakonodavac uveo od ove godine. I dalje se ne može odbiti pretporez prilikom nabave dobara i usluga za potrebe reprezentacije.       Mijenja... Saznaj više

IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT (2. DIO)

Objavljeno: 20.01.2017. | Blog

Podnošenje prijave kojom porezni obveznik želi prijeći u sustav oporezivanja prema "novčanom načelu" mora se Poreznoj upravi dostaviti najkasnije 15 dana nakon početka poreznog razdoblja (početka godine) dakle 15. siječnja. Iznimno za ovu godinu kao prvu godinu u kojoj se... Saznaj više


IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT (1. DIO)

Objavljeno: 17.01.2017. | Blog

Kao što sam u prošlom blogu najavio pisat ću o promjenama u poreznom sustavu koje su nastupile 1. siječnja ove godine. Počinjem s porezom na dobit.     Od ove godine smanjila se stopa poreza na dobit. Do sada je bila jedinstvena stopa od 20% (ona vrijedi za 2016. godinu) a od 2017.... Saznaj više

POREZNE PROMIJENE

Objavljeno: 14.01.2017. | Blog

Poštovani čitatelji,  u nekoliko sljedećih nastavaka pisat ću o poreznim promjenama koje su stupile na snagu 1. siječnja, a promjene su prilično velike. One se odnose na porez na dobit, porez na dohodak i doprinose, porez na dodanu vrijednost, porez na promet nekretnina, mijenjaju se... Saznaj više

PRODAJA POSLOVNOG UDJELA (III)

Objavljeno: 19.12.2015. | Blog

Namjeravate li kupiti dionice ili udjele, ili uložiti u neki od investicijskih fondova, preporuka je da to učinite do kraja ove godine. Naime, iako se s 1. siječnjem 2016. počinju primjenjivati odredbe o oporezivanju kapitalnih dobitaka, te odredbe će se primjenjivati tek na financijsku... Saznaj više


PRODAJA POSLOVNOG UDJELA (II)

Objavljeno: 03.12.2015. | Blog

Kapitalni dobici o kojima sam počeo pisati u prošlom blogu a u koje se ubraja i prodaja poslovnog udjela, oporezuju se po stopi od 12%  (plus eventualni prirez), bez priznavanja osobnog odbitka. Kada se prijavljuje dohodak od kapitala? Otuđenje udjela u kapitalu porezni obveznik ima... Saznaj više

PRODAJA POSLOVNOG UDJELA

Objavljeno: 25.11.2015. | Blog

Izmjene Zakona o porezu na dohodak koje su usvojene 2014. godine propisuju da će se od 1. siječnja 2016. godine plaćati porez na dohodak od kapitala na osnovu kapitalnih dobitaka. Između ostaloga propisano je da će se plaćati porez na dohodak od prodaje udjela u kapitalu trgovačkih... Saznaj više

PUPIKO KNJIGOVODSTVO nudi novu uslugu

Objavljeno: 09.07.2015. | Blog

PUPIKO KNJIGOVODSTVO nudi novu uslugu svima koji nemaju adekvatnu lokaciju za sjedište trgovačkog društva na području Primorsko-goranske županije i grada Rijeke. Nudimo mogućnost da njihovo sjedište bude u sklopu našeg poslovnog prostora. Poslovni prostor se nalazi u strogom centru grada... Saznaj više