GRADNJA "NA IME"

Objavljeno: 21.07.2014. | Blog

Još uvijek u svome poslu nailazim na slučajeve u kojima građani - poduzetnici grade stanove ili apartmane "na ime", a ne "na firmu". Namjerno upotrebljavam takve izraze, jer su se udomaćili među poduzetnicima.

Kako nailazim na takve slučajeve? Tako da porezni nadzor "uhvati" takvog poduzetnika (ili više njih formalno ili stvarno) te on (ili oni) sav u čudu dolazi(e) pitati zašto oni mene žele oporezovati, a nisam prodao više od tri nekretnine u pet godina? I to je dio propisa koji već i vrapci znaju.

Budući da, prema mojim saznanjima, još ima poduzetnika u građevinskoj djelatnosti koji "grade na ime", smatram da je potrebno reći da je takva gradnja stvar prošlosti. Barem s aspekta poreznog rizika koji poduzetnik preuzima gradeći na taj način. Jer, gotovo je nemoguće izgraditi višestambenu zgradu i prodati stanove "na ime" i izbjeći porez. Zašto "gotovo nemoguće"? Jedina sigurna opcija takve gradnje je višegodišnje čekanje s prodajom stanova ili apartmana (a što poduzetniku najčešće nije moguće - trebaju mu novci). Dakle, ako niste u stanju više godina čekati za prodaju stanova, ne gradite "na ime", vrlo vjerojatno ćete nastradati. Izbjegavanje plaćanja poreza nije zakonito, a niti pametno, jer sada "porezne škare" vrlo široko zahvaćaju poreznike i porezna evazija (izbjegavanje plaćanja poreza) je sve manja i sve rjeđa. Jedna od najčešćih izjava koje čujem kada netko zatraži stručnu pomoć od mene (najčešće kada je već kasno) je: "Pa meni su rekli da tako mogu graditi i da neću morati platiti porez". Ne ulazeći tko je tako "savjetovao" građanina - poduzetnika, sve posljedice snosi sam poduzetnik. A neznanje, kao što je poznato, ne opravdava.

Gradnja "na firmu" uopće ne mora biti loša opcija, a osim toga danas je jedina ispravna i isplativa. Uz pravilan način rada, financiranja objekta, pravni i porezni konzalting te posebno pravovremenu prodaju, može se dobro zaraditi legalnim radom, a ne strahovati godinama ili samog sebe uvjeravati da baš vas neće uhvatiti. No sve manje je tih koji tako rade i baš Vi možete biti "crna ovca".

Poštovani poduzetnici, ostavite se "muljanja" u obliku gradnje "na ime", jer vjerojatno nećete dobro proći. Ne treba vam to. Postoje zakoniti i bolji načini za raditi, a da mirno spavate bez strahovanja da će Vam država uzeti sve što ste zaradili i još više od toga ako Vas "uhvate s rukama u pekmezu" (kako glasi stara izreka iako možda baš i nije u duhu hrvatskog jezika).