NOVE MJERE POTPORE GOSPODARSTVU

Objavljeno: 02.04.2020. | Blog

Na današnjoj sjednici Vlade RH javno su obznanjene mjere pomoći gospodarstvu koje je u problemima uzrokovanim korona virusom.

            Što je novo? Novina je da se doseg mjera znatno povećao kao što je bilo i najavljivano i očekivano. Naknada po zaposleniku koju će država isplatiti poduzetnicima koji su ugroženi se povećava sa 3.250,00 kuna na 4.000,00 kuna. To povećanje vrijedi za plaću za travanj, svibanj i lipanj, ukoliko toliko dugo bude trajala ugroza, a plaća za ožujak će biti subvencionirana sa već spomentuih 3.250,00 kuna. Poduzetnici kojima će biti odobrena potpora od 3.250,00 kuna po zaposleniku za ožujak neće morati na nju platiti doprinose, prema riječima Ministra financija. 

Dalje, najavljuje se da će svim poduzetnicima neovisno o visini prihoda biti omogućeno plaćanje poreza na dodanu vrijednost po načelu naplaćenih naknada odnosno platit će se PDV samo za onaj dio računa koji su naplaćeni u obračunskom razdoblju. Ako se načelo naplaćenih naknada bude primjenjivalo kako je uobičajeno onda bi značilo da će se PDV moći odbiti samo sa računa koji su plaćeni.

Dalje, jedna vrlo bitna olakšica će se odnositi na poduzetnike kojima je utvrđen velik pad prihoda uslijed pandemije korona virusom. Riječ je o izravnim porezima: poreza na dobit, dohodak i doprinosa. Kriterij za oslobađanje od plaćanja navedenih poreza i doprinosa je: poduzetnik koji je pogođen korona virusom, i čija refleksija se vidi ili će se vidjeti na padu prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za više od 50% bit će djelomično ili u potpunosti oslobođen plaćanja navedenih poreza i doptrinosa. Oslobađanje u potpunosti vrijedi za poduzetnike čiji je godišnji proihod do 7.500.000, kuna a ako je prihod veći od tog iznosa oslobađanje će biti u visini postotka pada prihoda. Npr. ako je prihod pao za 80% oslobađanje od navedenih obveza će bitiu visini 80%. Dakle platit će se samo manji dio (20% u ovom slučaju). I u sljedeća 3 mjeseca takvi srednji i veliki poduzetnici neće platiti niti tih 20%  nego će se taj iznos platiti u 24 mjesečne beskamatne rate.

 

Čitajte nas dalje.            
Savjet uz jutarnju kavu, link na pupiko.eu, da Vam dan barem krene pametnije.