IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT (2. DIO)

Objavljeno: 20.01.2017. | Blog

Podnošenje prijave kojom porezni obveznik želi prijeći u sustav oporezivanja prema "novčanom načelu" mora se Poreznoj upravi dostaviti najkasnije 15 dana nakon početka poreznog razdoblja (početka godine) dakle 15. siječnja. Iznimno za ovu godinu kao prvu godinu u kojoj se omogućava oporezivanje po novčanom načelu rok za prijavu je 31. siječnja. Dakle onaj tko to želi može još uvijek predati zahtjev. Uvjet je da poduzetnik obračunava i plaća PDV prema naplaćenim naknadama. Poduzetnik koji odabere oporezivanje prema "novčanom načelu" obvezan je takav način oporezivanja zadržati najmanje tri porezna razdoblja (tri godine) uz uvjet da niti u jednom od tih poreznih razdoblja prihod ne prijeđe 3.000.000,00 kuna. Ako poduzetnik u bilo kojem razdoblju prijeđe 3.000.000,00 kuna takav način oporezivanja ne može više primjenjivati.

    Još jedna od promjena je ukidanje poreze olakšice na temelju reinvestirane dobiti. To vrijedi za 2017. godinu a za prošlu godinu još se može reinvestirati dobit i time smanjiti poreznu osnovicu za oporezivanje. To je olakšica koja se ukida a nije naišla na veći odaziv poduzetnika. U startu kada je uvedena takva opcija za reinvestiranje nije bilo ograničenja a kasnije su uvedena ograničenja u svezi obveze nabavke osnovnih sredstava u visini reinvestirane dobiti kao i zadržavanje broja zaposlenika. Tako da uz ta ograničenja reinvestiranje dobiti baš i nije neka olakšica.
Nastavak za par dana.