IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT (3. DIO)

Objavljeno: 27.01.2017. | Blog

Od ove godine porezno nepriznatim troškom smatra se 50% troškova reprezentacije (do sada bilo 70%). To je još jedna od pogodnosti koju je zakonodavac uveo od ove godine. I dalje se ne može odbiti pretporez prilikom nabave dobara i usluga za potrebe reprezentacije.  

    Mijenja se i način oporezivanja troškova motornih vozila i drugih sredstava za osobni prijevoz poslovodnih struktura i drugih zaposlenih osoba ali te izmjene vrijede tek od sljedeće godine. Od 1. siječnja 2018. godine  porezno nepriznat trošak se povećava (loše!) sa 30% na 50%. Ali istovremeno se može odbiti 50% pretporeza obračunatog za nabavu ili najam osobnih automobila uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s njima (dobro!). Do sada se pretporez uopće nije priznavao. Uzevši oboje u obzir tu smo negdje. "Izgubiš na ćupriji a dobiješ na mostu." tako kaže stara izreka.

    To bi bilo sve bitno (i razumljivo), po mom mišljenju, za poduzetnike, a o nekim drugim promjenama Zakona o porezu na dobit nebi dalje elaborirao. Nema potrebe. To neka rade knjigovođe međusobno.  

    Pozdrav do sljedećeg bloga a u njemu će biti riječi o izmjenama poreza na dodanu vrijednost.