IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST (I DIO)

Objavljeno: 07.02.2017. | Blog

Od 1. siječnja ove godine došlo je do promjena u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Promjena je više, a najznačajnija (ili barem najeksponiranija) je povećanje stope PDV-a s 13% na 25% na pružanje ugostiteljskih usluga. Oko ove promjene krajem prošle godine bilo je značajnih prijepora stručne i poslovne javnosti ali u konačnici svi pritisci koji su išli od strane ugostiteljske branše nisu urodili plodom i PDV je povećan. Povećanje PDV-a se odnosi na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima kao i na pripremanje i usluživanje svih vrsta pića i napitaka u tim objektima. PDV od 13% je i dalje ostao na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. Dakle PDV od 13% ostao je u turističkim objektima kojima je usluga najprije smještaj turista uz pružanje ostalih usluga dok je povećan na 25% kod „klasičnih“ ugostitelja (restorani, kafići i sl.) koji uslugu pružaju gostima koji nisu smješteni kod njih.

Propisano je i povećanje stope PDV-a s 13% na 25% i na bijeli šećer od šećerne trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku .

Snižena stopa PDV-a od 13% od 1. siječnja primjenjuje se i na:

-    novine i časopise,

-    jestiva ulja i masti,

-    dječje sjedalice za automobile i dječju hranu,

-    isporuku vode – javna vodoopskrba,

-    ulaznice za koncerte,

-    isporuku električne energije,

-    javnu uslugu prikupljanja miješanog otpada,

-    urne i ljesove,

-    sadnice i sjemenje,

-    gnojiva i pesticide te

-    hranu za životinje osim hrane za kućne ljubimce.

Nastavak o PDV-u za par dana.