JOŠ SABOR I GOTOVO JE!

Objavljeno: 04.11.2014. | Blog

Vlada Republike Hrvatske na sjednici koja je održana 30. listopada 2014. godine usvojila je izmjene i dopune Zakona o PDV-u, kojima se od 1. siječnja 2015. godine svim subjektima malog gospodarstva s ukupnim godišnjim primicima do 3 milijuna kuna omogućuje plaćanje PDV-a po naplaćenom, umjesto po ispostavljenom računu.

Predlaže se da svi porezni obveznici čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a mogu primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Primjena navedenog postupka nije obvezna, te porezni obveznici mogu sami odlučiti hoće li ili ne primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Takvih poreznih obveznika prema podacima Porezne uprave je oko 120.000 ili 87% svih poreznih obveznika.

Međutim jednako tako porezni obveznici koji sada PDV obračunavaju prema naplaćenim naknadama moći će od 1. siječnja 2015. godine odlučiti da PDV obračunavaju prema obavljenim isporukama. O tome hoće li nakon 1. siječnja 2015. godine PDV obračunavati prema naplaćenim naknadama ili prema obavljenim isporukama moći će prema dostupnim podacima odlučivati oko 55.400 fizičkih osoba obrtnika i oko 64.500 pravnih osoba koje ostvaruju promete koji nisu veći od 3.000.000,00 kuna.

Iako se radi o velikom broju poreznih obveznika, napominje se da su to isključivo mali i srednji poduzetnici koji ostvaruju svega 8% od ukupne vrijednosti obavljenih isporuka na razini Republike Hrvatske. Jednako tako na njih se odnosi svega 8% ukupno obračunanog PDV-a na razini Republike Hrvatske. Porezni obveznici koji će od 1. siječnja 2015. godine PDV obračunavati prema naplaćenim naknadama pravo na odbitak PDV-a ostvarivat će tek kada svojim dobavljačima plate račune za isporuke koje su primili.

Propisivanjem postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama dodatno će se potaknuti razvoj malog i srednjeg poduzetništva, što će utjecati i na razvoj gospodarstva i bolje investicijske klime obzirom da će navedeni porezni obveznici za obavljene isporuke PDV morati obračunavati tek kada ih naplate. Na navedeni način utjecat će se i na bolju likvidnost malih i srednjih poduzetnika obzirom da neće morati angažirati dodatna financijska sredstva kako bi podmirili obvezu PDV-a za isporuke koje nisu naplatili.

Što se tiče utjecaja na državni proračun potrebno je napomenuti da bi utjecaj postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama u konačnici trebao biti neutralan ako porezni obveznici uredno podmiruju svoje obveze i plaćaju račune dobavljačima. Može se očekivati samo određeni pomak u trenutku obveze plaćanja PDV-a u odnosu na trenutak prava na odbitak pretporeza, što bi u pojedinim trenucima moglo rezultirati određenim odstupanjima koja bi mogla imati trenutni pozitivan ili negativan učinak.

"Izmjena ovog Zakona sigurno će omogućiti da desetak tisuća tvrtki nema problema s likvidnosti, da se ne zatvaraju, već da im bude olakšano poslovanje. Budući da je ovakva praksa prisutna i u drugim zemljama EU sigurno je da će utjecati na konkurentnost našeg poduzetništva", komentirao je ove promjene ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras koji je ujedno i inicijator ove promjene.

Dakle ostalo je još da Sabor RH usvoji ovakav prijedlog Zakona a to je za očekivati. Prijedlog Zakona išao bi po hitnom postupku. U sljedećem tekstu (za par dana) ću pisati o načinu na koji će mali poduzetnik prijeći u sustav obračuna PDV-a po naplaćenoj fakturi, te kome se i u kojim rokovima daje zahtjev, do kada se mora ostati u tom sustavu obračuna PDV-a i sl.